Računovodstvo

U skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji pravna osoba je dužna da vodi računovodstvo i sastavlja i podnosi računovodstvene izvještaje u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) koje je objavio Odbor za međunarodne računovodstvene standarde. Računovodstveni izvještaji pružaju istinit i fer pregled stanja u Društvu, kao i njegove rezultate poslovanja za navedeno razdoblje.


Quality Cert u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i zakonskom regulativom osigurava vođenje tačnih računovodstvenih evidencija koje u svakom trenutku s opravdanom tačnošću prikazuju finansijski položaj Društva.


Quality Cert se brine da vaši finansijski izvještaji budu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji. U sklopu vođenja računovodstva vrši sljedeće usluge:

 • finansijsko računovodstvo;
 • robno i materijalno knjigovodstvo;
 • knjigovodstvo osnovnih sredstava;
 • vođenje knjiga KUF-a i KIF-a;
 • obračun PDV-a;
 • obračun proizvodnje;
 • blagajničko poslovanje;
 • knjiženje gotovine i ekvivalenata gotovine;
 • analitičko vođenje potraživanja prema kupcima i obaveza prema dobavljačima;
 • analitičko vođenje ostalih potraživanja i obaveza;
 • obračun ličnih dohodaka sa pratećim obrascima;
 • izrada i sastavljanje periodičnih i godišnjih izvještaja;
 • izrada veleprodajnih i maloprodajnih kalkulacija;
 • prijava i odjava uposlenika;
 • izrada Ugovora, Rješenja, Odluka i ostalih dokumenata relevantnih za knjiženje;
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

Quality Cert Sarajevo
Stupska bb
Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+38761666101
+38733676123
info@quality-cert.ba


Naša Lokacija

Reklama

Slika 61