Novosti

Quality Cert Sarajevo kreirao softwer za uspostavu sistema FUK

 

31.12.2020 09:30
Slika
 

Na području Federacije BiH uspostava sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) predstavlja zakonsku obavezu shodno Zakonu o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru FBiH koji je objavljen 18.05.2016. godine u "Službenim novinama FBiH“ br. 38/2016 za korisnike javnih sredstava.

FUK odnosno finansijsko upravljanje i kontrola (interna kontrola) obuhvataju cjelokupni sistem finansijskih i drugih kontrola, uključujući  i organizacionu strukturu, metode i procedure, i to ne samo finansijskih sistema, već i operativnih i strateških sistema organizacije.

Za uspostavljanje, održavanje i redovno ažuriranje sistema finansijskog upravljanja i kontrole tim Quality Certa sa svojom IT podrškom  je razvio softwer za uspostavu i upravljanje sistemom finansijskog upravljanja i kontrole (FUK).

Finansijski experti I revizori  Quality Certa  imaju vrhunsko predznanje i dugogodišnje iskustvo u uspostavljanju (izradi) i implementaciji sistema finansijskog upravljanja i kontrola kod korisnika javnih sredstava i u procesu uvođenja interne revizije u skladu sa standardima međunarodnog okvira profesionalne prakse  i propisima koji uređuju internu reviziju u Bosni i Hercegovini.


0 0

Kontaktirajte nas

 

 

Quality Cert Sarajevo
Stupska bb
Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+38761666101
+38733676123
info@quality-cert.ba


Naša Lokacija

Reklama

Slika 61