Provjerite svog računovođu

Da li Vaš računovođa evidentira poslovne promjene u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i važećim zakonskim propisima? Da li Vaš računovodstveni servis uopšte i poznaje Međunarodne računovodstvene standarde (MRS) i da li radi u skladu sa njima, ili se brine samo za mjesečnu PDV prijavu, te obračun plata i pripadajuće poreze i doprinose? Da li se Vaš računovođa bavi pitanjima formiranja rezervisanja za troškove, poreznih tretmana pozajmica vlasnika, klasifikacijama potraživanja na sumnjiva i sporna i njihovim otpisom na teret rashoda, i još mnoga druga pitanja koja su regulisana Međunarodnim računovodstvenim standardima? Da li ste sigurni u cifre koje na izvještajima potpisujete a za koje ste samo Vi zakonski odgovorni?


Ovo su pitanja koja zabrinjavaju mnoge direktore kako u privatnim tako i u javnim preduzećima.


U velikim firmama, koje podliježu obavezi eksterne revizije, revizor izdaje nalog za knjiženjem po standardu ali zadatak revizora nije provjera da li je računovođa to stvarno i uradio. To ostaje na direktorima, vlasnicima koji najčešće ne poznaju dovoljno finansije i nisu ekonomske struke, već finansije povjere eksternom računovodstvu i uopšte nisu u toku da li je računovođa zaista sve i uradio po nalogu revizije.


U malim i srednjim firmama, koje ne podliježu obavezi eksternog revidiranja, računovodstveni servis brine o vašim finansijama. Poznato je da današnji računovodstveni servisi imaju puno klijenata, čak i po 20 rasporede da vodi jedan uposlenik. Logično je da taj uposlenik nema vremena da se posveti problematici svakog klijenta u očekivanoj mjeri, već rutinski knjiži poslovne promjene. Rezultat rutinskog knjiženja su finansijski izvještaji firme koje potpisuje Direktor, koji je jedini odgovoran za istinitost, tačnost i fer prezentaciju podataka.


Da li ste sigurni da su finansijski izvještaji koje predajete Ministarstvu finansija fer, istiniti i prezentacijski tačni? Prije nego ih potpišete razmislite o tome i konsultujte se sa ekspertom iz navedene oblasti.


Quality Cert iz Sarajeva vrši usluge provjere računovodstva i analize bilansnih pozicija. Za detalje usluge informišite se putem e-mail adrese: info@quality-cert.ba ili putem weba: www.quality-cert.ba

0 0

Kontaktirajte nas

 

 

Quality Cert Sarajevo
Stupska bb
Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+38761666101
+38733676123
info@quality-cert.ba


Naša Lokacija

Reklama

Slika 61