Politika privatnosti

Slika 60

U Quality Certu poštujemo vašu privatnost i u skladu sa  Zakonom o Zaštiti Ličnih Podataka i GDPR) na web stranici www.quality-cert.ba  sprovodimo sve aktivnosti za zaštitu i etično procesuiranje  vaših ličnih  podataka, opisano u nastavku.


Upotreba  i definicija

Vlasnik i kordinator  web stranice je firma  Quality Cert Sarajevo ,Posjetitelj ili korisnik web stranice svaka je osoba koja posjeti navedenu web stranicu.


Koje podatke prikupljamo

Kada se prijavite na početnoj strani u kontaktima  , ispunite kontaktni obrazac, ili se prijavite da u  sistem  unesete svoju firmu , ime, e-mail i telefon, u cilju uspostavljanja  poslovne komunikacije.


Koja je svrha prikupljanja ličnih  podataka

Lični podaci koje prikupimo prilikom pružanja usluge bit će obrađeni u svrhu izrade ugovora prema najvažnijim ugovornim dokumentima i našim Odredbama i uslovima  kao i za potrebnu dokumentaciju u skladu s normativnim zahtjevima i mogući dodatni zahtjevi modela koji se trebaju provjeriti po narudžbi klijenta), za knjigovodstvo ,računovodstvo I reviziju , za uspostavljanje i odbranu pravnih zahtjeva, kao i za upravljanje odnosima s klijentima, uključujući izradu ponuda za daljnje usluge Quality Certa  (npr.obuke za interne I eksterne auditore  ili relevantne edukacije).

Pravna osnova za obradu je član 6.1(b) GDPR (izvršenje ugovora, dokle god je vlasnik podataka potpisnik ugovora), član 6.1(f) GDPR-a (legitimni interesi između QC-a  i podnositelja zahtjeva za osiguranje dogovorenih usluga radi povećanja kvaliteta) i član 6.1(c) GDPR-a (pravne obaveze QC-a). U direktnom oglašavanju za naš asortiman usluga, koristimo lične podatke klijenta (ime, naziv, adresu, kontakt podatke, podatke o narudžbi usluge) za naše vlastite reklamne i marketinške svrhe kako bi poslali informacije o kupcima, njihovim uslugama i proizvodima, vijestima i drugim korisničkim informacijama koje bi mogle biti interesantne za klijenta, sve dok se potrošač nije protivio obradi u svrhu direktnog oglašavanja.Ukoliko ste nam dali saglasnost za obradu ličnih  podataka u određene svrhe (npr. sudjelovanje u događajima, prenošenje informacija), zakonitost ove obrade će se dati na osnovu vaše saglasnosti. Saglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku. Ovo vrijedi i za ukidanje deklaracija o saglasnosti koja je dana prije stupanja na snagu GDPR-a.


Rok pohrane ličnih podataka

Proslijeđeni lični podaci će se pohraniti i koristiti samo za period  dosezanja namjere (navedeno gore), za koje su i procesuirani. Nakon ispunjenja namjere vaše ćemo lične  podatke izbrisati ili blokirati dostup do njih.

Možete zahtijevati da vaše lične podatke prestanemo koristiti za uspostavljanje  poslovnog kontakta i prodaju. U tom primjeru ćemo u 30 dana prikladno spriječiti upotrebu vaših ličnih podataka za poslovnu komunikaciju te ćemo vas o tome i obavijestiti.


Da li se podaci šalju u treću zemlju ili nekoj internacionalnoj organizaciji?

Podaci će se dostaviti u zemlje izvan Europske unije u onoj mjeri u kojoj je to potrebno da Quality Cert  izvrši nalog (npr. ako se provjera vrši u trećoj zemlji), ako je propisano zakonom ili ste za to dali eksplicitnu saglasnost.

Postupak ostvarivanja prava


Prema općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR), svaka zainteresovana  strana ima pravo biti informisana o ličnim podacima koji se obrađuju o njoj kao i o pravima na ispravljanje, brisanje, ograničavanje obrade i prenosivost podataka. Zainteresovane strane mogu, iz razloga koji proizlaze iz njihove posebne situacije, u bilo kojem trenutku podnijeti prigovor na našu obradu ličnih podataka u budućnosti na osnovu legitimnog interesa. Zainteresovane  strane mogu se, u bilo koje vrijeme, protiviti budućem korištenju svojih ličnih podataka u svrhu direktnog oglašavanja besplatno i bez davanja posebnih razloga. Ako se protivite obradi radi direktnog oglašavanja, nećemo koristiti vase lične podatke u ove svrhe. Pored navedenog, postoji pravo podnošenja prigovora nadležnom tijelu za zaštitu podataka. Dozvoljena saglasnost može se poništiti u bilo koje vrijeme.Za ostvarivanje prava i u slučaju pitanja zaštite podataka garantovanih  od strane Quality Certa , zainteresovane  strane mogu kontaktirati:  info@quality-cert.baKontakt

Ako želite dodatna pojašnjenja u vezi politike sigurnosti ličnih podataka u firmi Quality Cert , pišite nam na info@quality-cert.ba


Vaše odobrenje

Korištenjem ove web stranice dajete  odobrenje na ovu politiku privatnosti.

Promjene naše politike privatnosti.U slučaju promjena naše politike privatnosti obavijestit ćemo Vas o tome na ovoj stranici i ažurirati datum izmjene politike privatnosti dolje kako slijedi.

Ova politika privatnosti je zadnji put izmijenjena 01.08. 2019. godine.

Sarajevo, 01. 08. 2019. Quality Cert Sarajevo

0 0

Kontaktirajte nas

 

 

Quality Cert Sarajevo
Stupska bb
Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+38761666101
+38733676123
info@quality-cert.ba


Naša Lokacija

Reklama

Slika 61