Politika kvaliteta

Slika 59
 
Kvalitet je osnovna vrijednost na kojoj Quality Cert zasniva svoj rad.

Posvijećenost kvalitetu vidljiva je u realizaciji vizije, misije, vrijednosti i strateških ciljeva:

Omogućavanju prilika uposlenicima za sticanje visokog nivoa znanja, vještina i kompetencija, te povećanju stepena zadovoljstva uposlenika i njihovom kontinuiranom podsticanju da učestvuju u poboljšanju aktivnosti Društva;

Unaprijeđenju aktivnosti društva redovnim prikupljanjem povratnih informacija od uposlenika i zainteresovanih strana o njihovom zadovoljstvu radom Društva;

Uključivanju svih zainteresovanih strana u aktivnosti Društva kroz otvoren dijalog i saradnju;

Redovnom objavljivanju izvještaja koji opisuju i analiziraju opće nalaze aktivnosti vanjskog osiguranja kvaliteta;

Redovnoj, nezavisnoj i samostalnoj realizaciji vanjskog osiguranja kvaliteta, za čije aktivnosti i ishode u potpunosti odgovara;

Profesionalnom postupanju uposlenika Društva u komunikaciji sa zainteresovanim stranama na principima jednakosti i nediskriminacije po bilo kojem osnovu;

Provođenju i kontinuiranom poboljšavanju procesa unutrašnjeg osiguranja kvaliteta i periodičnih vanjskih evaluacija kojima se dokazuje usklađenost aktivnosti sa standardima kvalitete;

Osiguranju redovnog revidiranja i ocjenjivanja Politike kvaliteta s ciljem praćenja i unaprijeđenja njene djelotvornosti i efikasnosti;

Uposlenici Quality Certa su upoznati sa Politikom kvaliteta i postupaju u skladu s njom u svakodnevnim aktivnostima.
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

Quality Cert Sarajevo
Stupska bb
Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+38761666101
+38733676123
info@quality-cert.ba


Naša Lokacija

Reklama

Slika 61