Novosti

Implementacija finansijskog upravljanja i kontrola FUK

 

29.12.2020 08:34
Slika
 

FUK  predstavlja zakonsku obavezu shodno Zakonu o finansijkom upravljanju i kontroli u javnom sektoru FBIH koji je objavljen 18.05.2016., Sl. novine FBIH broj 38/2016.

Pravilnik o provođenju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru FBIH, objavljen u Službenim novinama FBIH broj 6/17 propisuje i rokove za realizaciju određenih aktivnosti u postupku uspostavljanja sistema FUK.  U čl. 14 pomenutog pravilnika određen je rok za dostavu imenovanja Koordinatora za FUK što predstavlja prvi element uspostave sistema FUK.

FUK odnosno finansijsko upravljanje i kontrola (interna kontrola) obuhvataju cjelokupni sistem finansijskih i drugih kontrola, uključujući  i organizacionu strukturu, metode i procedure, i to ne samo finansijskih sistema, već i operativnih i strateških sistema organizacije.

Korisnici javnih sredstava uspostavljaju finansijsko upravljanje i kontrolu, koja se sprovodi politikama, procedurama i aktivnostima sa zadatkom da se obezbjedi razumno uvjeravanje da će svoje ciljeve ostvariti kroz:

1) poslovanje u skladu sa propisima, unutrašnjim aktima i ugovorima;

 

2) realnost i integritet finansijskih i poslovnih izveštaja;

 

3) ekonomično, efikasno i efektivno korišćenje sredstava;

 

4) zaštitu sredstava i podataka (informacija).

 

Finansijsko upravljanje i kontrola obuhvata sljedeće elemente:

1) kontrolno okruženje;

2) upravljanje rizicima;

3) kontrolne aktivnosti;

4) informisanje i komunikacije;

5) praćenje i procjenu sistema.

Finansijsko upravljanje i kontrola organizuje se kao sistem procedura i odgovornosti svih lica u organizaciji.

Za uspostavljanje, održavanje i redovno ažuriranje sistema finansijskog upravljanja i kontrole, odgovoran je rukovodilac korisnika javnih sredstava.

Rukovodilac korisnika javnih sredstava može prenijeti nadležnost za uspostavljanje, održavanje i redovno ažuriranje sistema finansijskog upravljanja i kontrole na lice koje on ovlasti.

Finansijski experti Quality Certa  imaju vrhunsko predznanje i dugogodišnje iskustvo u uspostavljanju (izradi) i implementaciji sistema finansijskog upravljanja i kontrola kod korisnika javnih sredstava i u procesu uvođenja interne revizije u skladu sa standardima međunarodnog okvira profesionalne prakse  i propisima koji uređuju internu reviziju u Bosni i Hercegovini.


0 0

Kontaktirajte nas

 

 

Quality Cert Sarajevo
Stupska bb
Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+38761666101
+38733676123
info@quality-cert.ba


Naša Lokacija

Reklama

Slika 61