ISO STANDARDI

EN 16636:2016 Upravljanje uslugama suzbijanja štetočina

 

30.07.2020 17:42
Slika
 
Ovaj evropski standard utvrđuje zahteve za upravljanje uslugama suzbijanja štetočina i kompetentnosti koje pružaoci ovih usluga moraju da imaju kako bi čuvali javno zdravlje, imovinu i životnu sredinu.

Prilikom razvoja standarda uzeti su u obzir aspekti zaštite okoliša i dobrobiti životinja s ciljem minimiziranja negativnih učinaka. Nova norma također propisuje potrebnu osposobljenost za obavljanje različitih uloga koje pridonose uslugama upravljanja štetočinama (upravna, prodajna, profesionalno korisnička, tehnička).

Usaglašenost sa EN 16636 će omogućiti da pružaoci DDD usluga dokažu da:

  • Posjeduju neophodnu kompetentnost i tehnologiju rada za pružanje odgovarajuće usluge kontrole štetočina
  • Imaju sistem menadžmenta koji obezbjeđuje konstantan nivo kvaliteta usluge
  • Sistematski umanjuju rizike za svoje korisnike i javno zdravlje
  • Sistematski umanjuju potencijalne negativne uticaje na životnu sredinu i dobrobit životinja.


Više podataka o normi EN 16636 možete saznati na internetskoj stranici www.cen.eu.
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

Quality Cert Sarajevo
Stupska bb
Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+38761666101
+38733676123
info@quality-cert.ba


Naša Lokacija

Reklama

Slika 61