Slika
ISO 41001: 2018 utvrđuje zahtjeve za sistem upravljanja objektima (FM) kada organizacija:a) treba pokazati efikasnu i efikasnu isporuku FM-a koja podržava ciljeve organizacije potražnje; b) ima za cilj dosljedno ispunjavanje potreba zainteresiranih strana i primjenjivih zahtjeva;c) ima za cilj da bu...
Slika
Upravljanje kvalitetom - Zadovoljstvo kupaca - Smjernice za rješavanje pritužbi u organizacijama Ovaj standard daje smjernice za postupak rješavanja žalbi koje se odnose na proizvode i usluge unutar organizacije, uključujući planiranje, dizajn, razvoj, rad, održavanje i poboljšanje. Opisani...
Slika
ESG je skup standarda i smjernica za vanjsko i unutrašnje  osiguravanje kvaliteta u visokom obrazovanju. ESG ne predstavlja standarde kvalitete niti propisuje načine provođenja  procesa osiguravanja kvaliteta, ali ih usmjerava, pokrivajući područja koja su od ključne važnosti za kvalitet rada i okruženj...
Slika
ISO 17100: 2015 pruža zahtjeve za osnovne procese, resurse i druge aspekte neophodne za pružanje kvalitetne usluge prevođenja koja udovoljava važećim specifikacijama.   Primjena ISO 17100:2015 takođe pruža sredstva pomoću kojih davalac prevodilačkih usluga (TSP) može dokazati usaglašenost određenih prevodilački...
Slika
Ovaj evropski standard utvrđuje zahteve za upravljanje uslugama suzbijanja štetočina i kompetentnosti koje pružaoci ovih usluga moraju da imaju kako bi čuvali javno zdravlje, imovinu i životnu sredinu.Prilikom razvoja standarda uzeti su u obzir aspekti zaštite okoliša i dobrobiti životinja s ciljem minimizi...

ISO STANDARDI

0 0

Kontaktirajte nas

 

 

Quality Cert Sarajevo
Stupska bb
Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+38761666101
+38733676123
info@quality-cert.ba


Naša Lokacija

Reklama

Slika 61