Novosti

Zaštita na radu-Izrada procjene rizika na radnom mjestu

 

26.11.2019 14:29
Slika
 
Procjena rizika je postupak kojim se utvrđuje razina opasnosti, štetnosti i napora u smislu nastanka ozljede na radu, profesionalne bolesti, bolesti u svezi s radom te poremećaja u procesu rada koji bi mogao izazvati štetne posljedice za sigurnost i zdravlje radnika.

Pri procjeni i izradi procjene rizika obvezno sudjeluju radnici, odnosno njihovi predstavnici, ovlaštenici i stručnjaci zaštite na radu, a poslodavac po potrebi uključuje i stručnjake iz pojedinih područja.

Procjena rizika obuhvata:

Opšte podatke o poslodavcu;

Opis tehnološkog i radnog procesa, opis sredstava za rad, njihovo grupisanje i opis sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu;

Pregled organizacije rada;

Prepoznavanje i utvrđivanje opasnosti i štetnosti na radnom mjestu i u radnoj sredini i definisanje njihovih karakteristika;

Procjenjivanje rizika u odnosu na opasnosti i štetnosti;

Utvrđivanje načina i mjera za otklanjanje, smanjenje ili sprječavanje rizika;

Zaključak

Izmjena i dopuna akta o procjeni rizika.


Ukoliko ste zainteresovani za Izradu, izmjenu i dopunu Akta o procjeni rizika u vašoj kompaniji, možete nas kontaktirati  putem telefona 033-676-123 ili e maila info@quality-cert.ba
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

Quality Cert Sarajevo
Stupska bb
Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+38761666101
+38733676123
info@quality-cert.ba


Naša Lokacija

Reklama

Slika 61