ISO STANDARDI

Upravljanje otpadom i zaštita životne sredine

 

19.01.2019 11:50
Slika
 

Svaki proizvođač otpada sa sobom nosi odgovornost u upravljanju otpadom koju obuhvataju i određene obaveze.

Zakon o otpadu  Službene novine Federacije BiH, br. 33/03 jasno definiše između ostalog vrste i klasifikaciju otpada, planiranje upravljanja otpadom, subjekte upravljanja otpadom, kao i odgovornosti i obaveze u upravljanju otpadom.

Cilj ovog zakona je podsticanje i osiguranje najvažnijih uslova radi sprjeavanja nastajanja

otpada, prerade otpada za ponovnu upotrebu i reciklaže, izdvajanje sirovog materijala i njihovo

korištenje za proizvodnju energije i sigurno odlaganje otpada.

Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, u Federaciji Bosne i Hercegovine najavljene su dosta veće kazne od postojećih i pravnim i fizičkim osobama ako nedozvoljeno postupaju u ovoj oblasti.

Za pravne osobe je umjesto dosadašnjih do 10.000 KM, predložena kazna do 100.000 KM, a za odgovornu osobu u preduzećima umjesto maksimalnih 2.000 do 10.000 KM.

Fizičke osobe mogu biti kažnjene umjesto sa 1.500, iznosom do 5.000 KM.

Naši iskusni konsultanti-predavači su kreirali program obuka koji će vam omogućiti da razvijete vaše individualne, timske i organizacione kompetencije, da unaprijedite znanja i vještine vaših zaposlenih i/ili partnera vaše organizacije i omogućite im da na se na najbolji način osposobe za poslovne izazove u vezi upravljanja otpadom i zaštite životne sredine.

http://www.zeos.ba/files/user/docs/Zakon_o_upravljanju_otpadom.pdf

0 0

Kontaktirajte nas

 

 

Quality Cert Sarajevo
Stupska bb
Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+38761666101
+38733676123
info@quality-cert.ba


Naša Lokacija

Reklama

Slika 61