Novosti

Quality Cert Sarajevo implementirao standard kvaliteta ISO 9001:2015 JP NIO Službeni List Bosne i Hercegovine

 

22.04.2020 18:22
Slika
 

Quality Cert Sarajevo implementirao standard sistema menadžmeta kvaliteta ISO 9001:2015 u JP NIO Službeni List Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Sarajevu.

 

U realizaciji navedenog projekta, naglasak je bio na implementaciji ISO 9001:2015, ali i integraciji sistema menadžmenta (IMS) obzirom da su učesnici veoma dobro upoznati sa pojedinačnim ISO menadžment sistemima.

Ovaj standard  veoma je važan za unapređenje kvaliteta poslovanja preduzeća.

Uvođenjem standarda ISO 9001:2015 JP NIO Službeni List Bosne i Hercegovine je svoje poslovanje uskladilo sa novim , najpoznatijim i međunarodno priznatim standardom kvaliteta.

Svrha ovog standarda je povećanje efektivnosti i efikasnosti organizacije kroz primjenu procesnog pristupa.

Njegova prednost je obezbjeđenje veza između pojedinačnih procesa, sektora i njihove interakcije.

Takođe, definisanjem ulaznih i izlaznih elemenata svih procesa i definisanjem potrebnih resursa stvara se polazna osnova za planiranje, kao i povratna informacija o zadovoljstvu klijenata.

0 0

Kontaktirajte nas

 

 

Quality Cert Sarajevo
Stupska bb
Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+38761666101
+38733676123
info@quality-cert.ba


Naša Lokacija

Reklama

Slika 61