Novosti

Objavljen ISO/IEC 27701:2019 za menadžment privatnošću informacija kao proširenje na ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27002

 

20.08.2019 12:55
Slika
 
Inicijalno je razvijan kao ISO/IEC 27552 da bi u međuvremenu promIJenio ime u ISO/IEC 27701.

Cilj standarda je poboljšanje postojećeg sistema upravljanja bezbJednošću informacija (ISMS) sa dodatnim zahtJevima kako bi se uspostavio, implementirao, održavao i kontinuirano poboljšavao sistem upravljanja privatnošću informacija (PIMS).

U odnosu na standard ISO/IEC 27001 standard sadrži dodatne zahtJeve za razumJevanje konteksta organizacije i planiranje i dodatne smJernice za implementaciju kontrola iz Aneksa A.

ISO/IEC 27701 daje okvir za upravljanje kontrolama privatnosti ličnih podataka za rukovaoce i obrađivače kako bi se smanjio rizik za kompromitovanje ličnih podataka.

 Standard se sastoji od:

  1. Specifični zahtjevi PIMS-a koji se odnose na ISO/IEC 27001;
  2. Specifične PIMS smjernice koje se odnose na ISO/IEC 27002;
  3. Dodatne ISO/IEC 27002 smjernice za rukovaoce;
  4. Dodatne ISO/IEC 27002 smjernice za obrađivače;

i  šest aneksa, od kojih su dva normativna, a četiri informativna i to:

Aneks A (normativan) PIMS - specifični referentni ciljevi kontrola i kontrole (rukovaoci);
Aneks B (normativan) PIMS - specifični referentni ciljevi kontrola i kontrole (obrađivači);
Aneks C (informativan) Mapiranje prema ISO/IEC 29100;
Aneks D (informativan) Mapiranje prema GDPR - Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti;
Aneks E (informativan) Mapiranje prema ISO/IEC 27018 i ISO/IEC 29151;
Aneks F (informativan) Kako primjeniti ISO/IEC 27701 na ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27002;


ISO/IEC 27701 namijenjen je za Certifikaciju kao proširenje na ISO/IEC 27001 Certifikat. Drugim riječima, organizacije koje žele certifikat ISO/IEC 27701 prethodno moraju biti sertifikovane standardom za bezbjednost
informacija ISO/IEC 27001.


Certifikat ISO/IEC 27701 predstavlja jedan od dokaza usklađenosti sa GDPR i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.0 0

Kontaktirajte nas

 

 

Quality Cert Sarajevo
Stupska bb
Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+38761666101
+38733676123
info@quality-cert.ba


Naša Lokacija

Reklama

Slika 61