ISO STANDARDI

ISO/IEC 31000:2018 Sistem menadzmenta rizika

 

10.12.2018 12:14
Slika
 

ISO 31000:2018 standard daje principe i generičke smjernice za menadžment rizikom. Standard može da koristi bilo koje javno, privatno ili društveno preduzeće, udruženje, grupa ili pojedinac.

 

ISO 31000:2018 standard se može primijeniti tokom postojanja organizacije i na širok spektar aktivnosti, uključujući strategije i odluke, operacije, procese, funkcije, projekte, proizvode, usluge i imovinu.

 

ISO 31000:2018 standard se može primijeniti na svaku vrstu rizika, ma kakva da je njegova priroda, bilo da ima pozitivne ili negativne posledice. Iako ovaj standard pruža generičke smjernice, on nema za cilj da promoviše jednoobraznost menadžmenta rizikom u svim organizacijama.

 

Prilikom projektovanja i primjene planova i okvira za menadžment rizikom treba uzeti u obzir različite potrebe specifične organizacije, njene posebne ciljeve, kontekst, strukturu, funkcionisanje, procese, funkcije, projekte, proizvode, usluge ili imovinu i primjenjene specifične prakse.

ISO 31000:2018 standard je namijenjen da se koristi za harmonizaciju procesa menadžmenta rizikom u postojećim i budućim standardima. On daje zajednički pristup za podršku standardima koji se bave specifičnim rizicima i/ili sektorima, a ne zamjenjuje te standarde.

 

Ovaj standard nije namijenjen za certifikaciju.

0 0

Kontaktirajte nas

 

 

Quality Cert Sarajevo
Stupska bb
Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+38761666101
+38733676123
info@quality-cert.ba


Naša Lokacija

Reklama

Slika 61