ISO STANDARDI

ISO 55001:2017 Menadžment imovinom–Sistemi menadžmenta

 

20.03.2020 22:27
Slika
 
Ovaj međunarodni standard specificira zahtjeve za sistem menadžmenta imovinom u okviru konteksta organizacije.

Ovaj međunarodni standard može da se primjeni na sve vrste imovine u organizacijama svih vrsta i veličina.


Ovaj međunarodni standard posebno je namijenjen da se koristi za upravljanje fizičkom imovinom, ali se takođe može primeniti na druge vrste imovine.

U ovom međunarodnom standardu ne specificiraju se finansijski, računovodstveni i tehnički zahtjevi za upravljanje specifičnim vrstama imovine.

Za potrebe standarda ISO 55000, ISO 55002 i ovog standarda, termin „sistem menadžmenta imovinom” se koristi onda kada se odnosi na sistem menadžmenta za menadžment imovinom.

Pojedine organizacije teže optimalnom upravljanju imovinom koje zahtjeva da svi ljudi, procesi i informacije budu sinhronizovani, ali što uključuje i prošireni lanac opskrbe i poslovne partnere te druge zainteresovane strane.


Standard je namijenjen bilo kojoj organizaciji koja teži:

- uspostaviti sistem upravljanja imovinom kako bi upravljala svojom imovinom tokom životnog ciklusa ili određenom vremenskog perioda;
- smanjiti rizik povezan s vlasništvom nad imovinom;
- provoditi, održavati i poboljšavati upravljanje svojom imovinom;
- osigurati se da se provodi definisana  politika upravljanja imovinom i ciljevi organizacije;
- dokazati usklađenost  rada s ovim međunarodnim standardom;
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

Quality Cert Sarajevo
Stupska bb
Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+38761666101
+38733676123
info@quality-cert.ba


Naša Lokacija

Reklama

Slika 61