Novosti

Implementacija sistema menadžmenta protiv podmićivanja ISO 37001:2016.

 

08.08.2019 12:41
Slika
 
ISO 37001:2016 se bavi sledećim pitanjima u vezi sa aktivnostima organizacije:


– mitom u javnom, privatnom i neprofitnom sektoru;

– mitom od strane organizacije;

– mitom od strane osoblja organizacije koje djeluje u njeno ime ili u njenu korist;

– mitom od strane poslovnih saradnika organizacije koji djeluju u njeno ime ili u njenu korist;

– mitom organizaciji;

– mitom osoblju organizacije u vezi sa aktivnostima organizacije;

– mitom poslovnim saradnicima organizacije u vezi sa aktivnostima organizacije;

– direktnim i indirektnim mitom (npr. mito koje se nudi ili prima od treće strane).
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

Quality Cert Sarajevo
Stupska bb
Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+38761666101
+38733676123
info@quality-cert.ba


Naša Lokacija

Reklama

Slika 61