Novosti

Express Courier d.o.o. iz Sarajeva dobio interne auditore ISO 9001:2015 i ISO 27001:2013

 

16.11.2020 13:50
Slika
 

Qulity Cert iz Sarajeva danas je održao obuku za interne auditore sistema menadžmenta kvaliteta ISO 9001:2015 kao i  obuku za interne auditore sistema sigurnosti informacija  ISO 27001:2013 zaposlenima u firmi Express Courier d.o.o.

Učesnici  su unapijedili  postojeća znanja o upravljanju kvalitetom kao i upravljanju  sigurnosti informacija u skladu sa paradigmom standarda ISO 27001:2013  kroz praktično predavanje, interaktivnu komunikaciju i primjere iz prakse za svaku tačku / zahtjeva standarda.

Prednost standarda ISO 9001:2015  je obezjbeđenje veza između pojedinačnih procesa, sektora i njihove interakcije dok  ISO 27001 daje okvir koji je neophodan za stvaranje sigurnog sistema.

Usaglašen sistem ISO 27001 ce obezbjediti sistematski pristup za identifikovanje i borbu protiv čitavog niza potencijalnih rizika kojima su izložene informacije organizacije.


0 0

Kontaktirajte nas

 

 

Quality Cert Sarajevo
Stupska bb
Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+38761666101
+38733676123
info@quality-cert.ba


Naša Lokacija

Reklama

Slika 61