Novosti

Agencija Libar za poduke i prevodilaštvo uvela standard ISO 17100:2015

 

23.10.2020 15:46
Slika
 
Quality Cert iz Sarajeva uveo međunarodni standard ISO 17100:2015 sistem upravljanja usluga prevodjenja u Agenciji za poduke i prevodilaštvo Libar  sa sjedištem u Ljubuškom.

ISO 17100: 2015 pruža zahtjeve za osnovne procese, resurse i druge aspekte neophodne za pružanje kvalitetne usluge prevođenja koja udovoljava važećim specifikacijama.

 

Primjena ISO 17100:2015 takođe pruža sredstva pomoću kojih davalac prevodilačkih usluga (TSP) može dokazati usaglašenost određenih prevodilačkih usluga sa ISO 17100: 2015 i sposobnost svojih procesa i resursa da isporuče prevodilačku uslugu koja će zadovoljiti naručiteljeve i ostale važeće specifikacije.


Agencija LIBAR je vodeći pružatelj usluga prevođenja u Bosni i Hercegovini, koji pruža usluge pismenog i usmenog prevođenja s 27 stranih jezika na službene jezike BiH (hrvatski, bosanski i srpski jezik) i obrnuto.


Posjeduju  stručne kompetencije i tehničku opremljenost te mogu odgovoriti svakom zahtjevu klijenta,poštujući ugovorene rokove i kvalitetu.

0 0

Kontaktirajte nas

 

 

Quality Cert Sarajevo
Stupska bb
Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+38761666101
+38733676123
info@quality-cert.ba


Naša Lokacija

Reklama

Slika 61