Slika
U novembru 2019. godine, preduzeće  SES  je prešlo na novu verziju standarda ISO 9001:2015, čime je obezbjedila kontinuirano ispunjenje međunarodnih standarda. Preduzeće  SES uspješno je ispunilo sve zahtjevane kriterijume za dobijanje certifikata ISO 9001:2015 koji se odnosi na aktivnosti  iz sledećeg ...

Novo na tržištu Bosne i Hercegovine

Web baziran sistem za izradu finansijskih izvještaja

08.07.2020 12:40
Slika
Sistem finansijskih izvještaja Vam omogućava da lako i jednostavno generišete finansijske izvještaje koji su propisani Zakonom o računovodstvu i reviziji. Efikasan način unosa pozicija iz bruto bilansa uz efektivne kontrole unosa i verifikacije svih polja za unos će Vam omogućiti da uspješno i bez mate...
Slika
Quality Cert u saradnji sa Global Standards Consortium organizuje akreditovanu u međunarodno priznatu obuku za službenike zaštite ličnih podataka GDPR DPO.DPO - Obuka službenika za zaštitu podataka (DPO) za punu implementaciju i kontrolu postupanja prema GDPR-u uz znanja i vještine u vezi impleme...
Slika
Mnoge velike kompanije u svijetu uvode ili su već uvele upravljanje kvalitetom (Total Quality Management) kao sredstvo poboljšanja konkurentske sposobnosti, smanjenja troškova i povećanja zadovoljstva kupaca. U tom pogledu mnoge kompanije su ustanovile specifične nagrade kao poticaj unaprjeđenju kvali...
Slika
Quality Cert iz Sarajeva dobio prve certifikovane službenike za zaštitu ličnih podataka(DPO) u Bosni i Hercegovini  od strane Exempal Globala i trening provajdera Global Standards Consortium iz Novog Sada. Ključne odlike Exemplar Global obuka su : • Međunarodno prihvaćene i prepoznatljive obuke u cijelom s...

Vijesti

0 0

Kontaktirajte nas

 

 

Quality Cert Sarajevo
Stupska bb
Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+38761666101
+38733676123
info@quality-cert.ba


Naša Lokacija

Reklama

Slika 61