Vijesti

Slika
Inicijalno je razvijan kao ISO/IEC 27552 da bi u međuvremenu promIJenio ime u ISO/IEC 27701.Cilj standarda je poboljšanje postojećeg sistema upravljanja bezbJednošću informacija (ISMS) sa dodatnim zahtJevima kako bi se uspostavio, implementirao, održavao i kontinuirano poboljšavao sistem upravlj...
Slika
ISO 37001:2016 se bavi sledećim pitanjima u vezi sa aktivnostima organizacije: – mitom u javnom, privatnom i neprofitnom sektoru; – mitom od strane organizacije; – mitom od strane osoblja organizacije koje djeluje u njeno ime ili u njenu korist; – mitom od strane poslovnih saradnika organizacije koji dje...
Slika
https://www.klix.ba/vijesti/bih/sarajevski-zatvor-postaje-prvi-na-balkanu-sa-standardom-sigurnosti-informacija-sa-114-kontrola/190726053Na temu uvođenja standarda sigurnosti i kvaliteta i važnosti standarda ISO 27001:2013 govori za Klix.ba externi revizor sistema sigurnosti informacija Nermin M...
Slika
LRC doo Sarajevo kao najstarija i najveća bonitetna kompanija u BiH posjeduje značajnu bazu podataka o svim registrovanim bh. privrednicima, te dalje radi na proširenju kako baze podataka, servisa i usluga, tako i mreže svojih klijenata. LRC doo Sarajevo osnovan je 2000. godine i djeluje na pri...
Slika
Trenutno se razvija ISO standard koji pomaže organizacijama da uspostave, implementiraju, održavaju i kontinuirano unapređuju sistem upravljanja informacijama o privatnosti (PIMS). Sistemi za upravljanje informacijama o privatnosti (PIMS) Implementacija sistema za upravljanje informacijama o pr...
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

Quality Cert Sarajevo
Stupska bb
Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+38761666101
+38733676123
info@quality-cert.ba


Naša Lokacija

Pratite nas