Slika
Quality Cert iz Sarajeva započela je proces uvođenja i pripreme dokumentacije za CE znak u firmi Metal sa sjedištem u Vogošći koja se bavi proizvodnjom rashladnih i toplih vitrina od Inox opreme.CE znak pokazuje da je proizvod dizajniran i proizveden u skladu s odredbama svih primjenjivih direktiva EU. ...
Slika
Quality Cert Sarajevo organizuje modularne treninge sa personalnom certifikacijom za zaposlene u državnim organima, organizacijama i kompanijama, bez obzira na veličinu, vlasništvo ili djelatnost i to za Implementatore, Interne i Eksterne (vodeće) auditore za sjledeće sisteme upravljanja: Sistem mena...
Slika
Kompanija Quality Cert iz Sarajeva započela je proces realizacije implementacije Integrisanog menadžment sistema sadržanog od Sistema menadžmenta zaštite zdravlja i sigurnosti na radu (ISO 45001:2018)   kao i ISO 27001:2013 sistema menadzmenta sigirnosti informacija u firmi Sportek d.o.o. sa sjediš...
Slika
Kompanija Quality Cert iz Sarajeva započela je proces realizacije implementacije Integrisanog menadžment sistema sadržanog od Sistema menadžmenta kvalitetom (ISO 9001:2015) i  i ISO 45001:2018 sistema menadžmenta zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu u Maher  d.o.o. sa sjedištem u Sarajevu.Firma MAHER d.o.o...
Slika
Višedecenijski napori Evropskog parlamenta i Savjeta Evropske unije da uspostave novi pravni okvir koji reguliše problem obrade podataka o ličnosti građana Evropske Unije i slobodnog kretanja takvih podataka doveli su do kreiranja Opšte uredbe o zaštiti podataka (General Data Protection Regulatio...

Vijesti

0 0

Kontaktirajte nas

 

 

Quality Cert Sarajevo
Stupska bb
Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+38761666101
+38733676123
info@quality-cert.ba


Naša Lokacija

Reklama

Slika 61