Slika
Učestvujte sa nama   na seminaru tranzicije na novu normu ISO 45001.Cilj seminara je upoznavanje polaznika sa zahtjevima norme te priprema za prilagodbu procesa u vlastitoj organizaciji. Obzirom da je seminar tranzicije namijenjen isključivo upoznavanju s promjenama u normi za upravljanje zdravljem i s...
Slika
Objašnjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po godišnjem obračunu za period I - XII 2019. godinehttps://www.fia.ba/Upload/Dokumenti/Obja%C5%A1njenje_FMF.pdfIzvor: FIA
Slika
Implementacija AS/EN 9100 standarda menadžmenta kvalitetom namijenjen kompanijama specijalizovanim za vazduhoplovne, kosmičke i odbrambene proizvode i usluge. AS/EN 9100 napravljen je po zahtjevima sistema menadžmenta kvalitetom za navedene oblasti. Zasnovan je na certifikatu ISO 9001 i daje do...
Slika
Potrebna znanja, kvalifikacije i vještine: VSSVozačka dozvola B kategorijeKomunikativnost, timski rad, ažurnost, odgovornost i kreativnostUpornost, strpljenje i spremnost na timski radOdlično poznavanje rada na računaruIzražene prodajne i komunikacijske vještineFleksibilnost i sposobnost kooper...
Slika
Na osnovu člana 20. stav 2. Zakona o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16 i 34/18), federalni ministar finansija - federalni ministar financija objavljuje:Osnovice za obračun doprinosa za 2020. godinu. Ove osnovice se od...

Vijesti

0 0

Kontaktirajte nas

 

 

Quality Cert Sarajevo
Stupska bb
Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+38761666101
+38733676123
info@quality-cert.ba


Naša Lokacija

Reklama

Slika 61