Slika
  Ovim standardom daje se: pregled sajber bezbjednosti, tumačenje odnosa između sajber bezbjednosti i drugih vrsta bezbjednosti. ISO / IEC 27032: 2015 daje smjernice za poboljšanje stanja cybersecurity, izvlačeći jedinstvene aspekte te aktivnosti i njene zavisnosti od drugih sigurnosnih domena, poseb...
Slika
FUK odnosno finansijsko upravljanje i kontrola (interna kontrola) obuhvataju cjelokupni sistem finansijskih i drugih kontrola, uključujući  i organizacionu strukturu, metode i procedure, i to ne samo finansijskih sistema, već i operativnih i strateških sistema organizacije. FUK  predstavlja zakon...

Lanac nadzora FSC

17.04.2019 11:32
Slika
Predmet i područje primjeneFSC™ je najviši nivo osiguranja kvaliteta u šumarstvu, drvnoj industriji i industriji papira. FSC™ u svojoj strukturi sadrži niz zahtjeva iz oblasti kvaliteta, socijalne sfere i ekologije. FSC™ je osnovana kao svjetska nezavisna i neprofitna organizacija 1993. godine od strane ti...
Slika
Svaki proizvođač otpada sa sobom nosi odgovornost u upravljanju otpadom koju obuhvataju i određene obaveze. Zakon o otpadu  Službene novine Federacije BiH, br. 33/03 jasno definiše između ostalog vrste i klasifikaciju otpada, planiranje upravljanja otpadom, subjekte upravljanja otpadom, kao i odgovo...
Slika
ISO 31000:2018 standard daje principe i generičke smjernice za menadžment rizikom. Standard može da koristi bilo koje javno, privatno ili društveno preduzeće, udruženje, grupa ili pojedinac.   ISO 31000:2018 standard se može primijeniti tokom postojanja organizacije i na širok spektar aktivnosti, uključuj...

ISO STANDARDI

0 0

Kontaktirajte nas

 

 

Quality Cert Sarajevo
Stupska bb
Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+38761666101
+38733676123
info@quality-cert.ba


Naša Lokacija

Reklama

Slika 61